Back to Top


office@cdde.rs  


Telefon: 065 5526674

Kontaktirajte nas

Kontakt Form

Kontakt Info

„Europolis“ je organizacija civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu, koji je i prestonica Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Jirečekova 3/13

21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: 065 5526674

Email :office@cdde.rs